„ŽIOGELIAI“

Remiantis lauko pedagogikos programos rekomendacijomis, ,,Žiogelių“ grupė dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą ,,Šičia mūsų pradžia“.

Ugdymo(si) procesas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir tuo metu jiems aktualias veiklas. Siekiame, kad vaikai augtų saugioje aplinkoje, stiprintų darnią fizinę ir psichinę savo sveikatą. Jaustųsi laukiami, mylimi ir laisva valia galėtų bendrauti, mokytųsi iš patyrimų.

Ugdymas mūsų grupėje skirstomas kūrybinėmis savaitėmis. Kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į pasirinktą ugdymo(si) temą, keliaujame į žygius, tapome lauke, žaidžiame judriuosius žaidimus, važinėjamės dviračiais ar paspirtukais, deklamuojame eilėraščius, vaidiname teatrą, atliekame mokslinius eksperimentus.

Veikdami gamtos apsuptyje: stipriname meilę gamtai, gebame tyrinėti, atpažinti gamtos pokyčius ir priežastis, kurti naudojant gamtinę medžiagą. Būdamas gamtoje vaikas jaučiasi natūraliai, drąsiau bendrauja su bendraamžiais, noriai atranda kūrybą, domisi juos supančia aplinka.