Prasidėjus rimties, susikaupimo ir apmąstymo metui, PUG „Smalsučiai“ ugdytiniai ir jų mokytojos pakvietė popietei „Po baltu angelo sparnu“. Šis renginys buvo skirtas advento laikotarpiui, kada svarbu suprasti, kad tai yra laukimo metas, kada turime atsibusti iš savo gyvenimo bėgimo, iš savo rutinos, iš galbūt įpročiu tapusių tam tikrų blogybių.

Visiems atvykusiems svečiams, Šv. Kalėdų džiaugsmą ir gerumą dovanojo vaikai, pasipuošę šventiniais angeliukų kostiumais. Vaikai giedojo Kalėdines giesmeles, deklamavo eilėraštukus, šoko dieviško grožio  „Angelų šokį“. Vaikučių suvaidinti baltieji angeliukai skleidė svečiams gėrį, ramybę ir giedrumą. Kartu su vaikais giesmes giedojo ir Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus bažnyčios vargonininkė Karolina Simanavičiūtė. Visi svečiai buvo pakviesti giedoti bendrą giesmę „Šventa naktis“. Karolina džiugino visus  gražiu gitaros skambesiu ir giesmėmis.

Dalydamasi meile, šiluma bei tardama padėkos žodžius visiems atvykusiems

svečiams, įstaigos direktorė Aldona Stagniūnienė kreipėsi šiais žodžiais:

  • Gerumas, tai Dieviškas žodis, nes gėris tiktai iš dangaus. Gerumą mums Dievas

parodė, gerumo jis lauks iš žmogaus.

Kadangi mūsų įstaigos bendruomenės vienas iš pagrindinių principų – pagarba žmogui, tai labai skatinamos iniciatyvos, susijusios pagarba, pagalba kitam. Visi darbuotojai, kas kiek galėjo prisidėjo prie aukojimo naujai mūsų parapijos bažnyčios statybai.

Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos klebonas Marius Rudzinskas dėkojo visiems už auką ir kreipėsi į susirinkusius:

  • Tikėkime ir būkime laimingi, kai vienas kitą laikydami už rankų eisime patirti dar

vieno Kalėdų stebuklo.

PUG „Smalsučiai“ ugdytiniai kartu su savo tėveliais pynė Adventinį vainiką. Uždegę po žvakutę, svečiai linkėjo vienas kitam gražius linkėjimus ir džiaugėsi jaukia Kalėdų laukimo nuotaika. Visi svečiai buvo apdovanoti vaikučių darytais angeliukais, direktorės dovanėlėmis, saldumynais. Mokytojos Audronė ir Ineta linkėjo visiems susirinkusiems kad, „suspindusi Kalėdų žvaigždė pripildytų visų širdies gerumo, tikėjimo ir vilties šviesos. O ateinantys Naujieji atneštų į visų namus gyvenimo džiaugsmą, meilę, sėkmę darbuose“ .

 

                                                                                              PU mokytoja Audronė Lozoraitienė

 

x