Praeitą savaitgalį mūsų įstaigos bendruomenė tradiciškai dalyvavo Respublikinėje švaros akcijoje „Darom Marijampolė 2018“. Direktorės Aldonos Stagniūnienės iniciatyva prie gamtos švarinimo akcijos prisijungė: Irma Bagdonienė, Živilė Kažemėkaitė, Dovilė Bičkauskaitė, Rasa Šalaševičienė, Romualdas Stagniūnas, Danutė Vilbikienė, Jolanta Jasiulevičienė, Onutė Sikorskienė, Laima Kažemėkienė, Virginija Katilienė, Danutė Vaičiulienė, Vilija Kumpienė, Rasa Grigienė, Rasa Savickaitė, Asta Liepinienė, Anelė Kostenkienė. Visi darbingai nusiteikę rinkomės į įstaigos kiemą, iš kurio patraukėme į Marijampolės Pašešupio parko teritoriją rinkti šiukšlių. Pabaigtuvėms Rygiškių Jono gimnazijos stadione talkos dalyviams buvo įteiktos padėkos, vaišinama kareiviška koše, spurgomis ir ledais.

x