Atviros šokių pamokos

Nuo 2022/2023 m. m. pradžios lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“, įgyvendinant papildomą ugdymą, vaikučiams vyksta šokių pamokos „Zumba su Jolita“, kurias veda šokio kolektyvo „Opa” vadovė Jolita Lukšienė. Mokytoja norėdama tėveliams parodyti jų vaikučių kelionę po šokio pasaulį, sukvietė visus į atviras šokių pamokas. Savo mokytojos padedami, talentus demonstravo šokėjėliai iš ikimokyklinių ugdymo grupių: „Spindulėliai“, „Svajokliukai“, „Bitutės“, „Žirniukai“ ir iš priešmokyklinių ugdymo grupių „Boružėlės“, „Smalsučiai“, „Pelėdžiukai“. Tai buvo, kaip mokytoja Jolita sako: „Tobuliausia pamoka metuose, kai salė pilna meilės, palaikančių šypsenų ir plojimų. Esame laimingi iki dangaus, nes pamkoje dalyvavo patys brangiausi žmonės“.

                      Atsidėkodama vaikams už puikius rezultatus, šokių vadovė visiems įteikė medalius ir saldžias dovanėles. Gražių padėkos žodžių šokėjams ir vadovei negailėjo ir įstaigos direktorė Valentina Pranckevičienė.