PUG „BORUŽĖLĖS”

 

Mūsų grupę lanko 20 vaikų: 9 berniukai ir 11 mergaičių.  Ugdomasis procesas vyksta pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, panaudojant metodinių priemonių rinkinį „Patirčių erdvės“. Didelį dėmesį skirsime vaikų individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, bei pagalbai pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.  Stiprinsime   pilietiškumo ir kultūrines vertybes, įgyvendinant projektą “Mano miestas – Marijampolė” bei glaudžiai bendradarbiaujant su tėvelias.

Dalyvaudami kūrybiniuose projektuose (STEAM), ugdymo įstaigos renginiuose, sportinėse veiklose (projekte “Futboliukas”), ugdytiniai stiprins savo vertybines nuostatas. Sieksime, kad ugdytiniai taptų smalsūs, kūrybiški, aktyvūs, motyvuoti, drąsūs, gebantys įgyvendinti savo sumanymus.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą: Rasa  Grigienė, Ilona Valiulienė, mokytojo padėjėja Anelė Kostenkienė.

 

x