DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ VIZITAS Į MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIŲ

Mums lieka tik meilė, kurią išdalijam kitiems.

                                                                                                                                   (Elbertas Hubardas)

 

Daugelis yra girdėję kalbant: „gerumas, paguoda“. Gerumo niekada nebūna per daug, jo visada reikėjo ir reikės. Taip apibūdinamas nesavanaudiškas davimo kitam žmogui, aukojimosi dėl jo veiksmas, suteikiantis gaunančiajam gerumo dovaną, galimybę pasijusti laimingam. Kiek daug gerumo ir meilės telpa mažoje širdelėje. Su šiomis mintimis š.m. kovo 22 d. vaikų l/d „Šypsenėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ineta Levulienė ir Marina Kažemėkienė aplankė Marijampolė socialinės globos skyrių. Daug džiaugsmo ir laimės ašarų paliko seneliams gautos saldžios dovanėlės ir vaikų rankomis su meile pagaminti atvirukai, kurie atkeliavo iš visos Lietuvos  švietimo ugdymo įstaigų.