DARŽELYJE PRASIDĖJO RENGINIAI, SKIRTI LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS PAMINĖTI

Lietuviška kalba- tai skambantis varpelis,

Ankstyvą rytą auštanti giedra diena,

Tai saulės žybsnis, šaltinėlio šnekos,

Tai šventas vardas – LIETUVA.

 

Jau nuo senų senovės mums yra sukrautas gražus lietuvių kalbos kraitis. Tik gimę mes išgirstame švelnius mamytės žodelius. Tai ji pirmoji dainuoja mums lopšinę, lietuviškais žodžiais seka pasakas, kuriose gėris nugali blogį, kur gausu pamokymų. O kokia pilka ir skurdi būtų gimtoji kalba be daugybės ją puošiančių tautos išminties perlų – patarlių, priežodžių. Jų ir dabar mes žinome šimtus, dažnai juos vartojame.

Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ pedagogai, puoselėdami lietuvių kalbą, norėdami parodyti jos grožį jaunajai kartai, atsiliepdami į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kvietimą 2021 metais surengti Lietuvių kalbos dienas,  vasario–gegužės mėnesiais organizuoja Lietuvių kalbos dienų renginius. Vasario 25 d. įvyko pirmasis šių dienų paminėjimas: priešmokyklinės ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ ugdytiniai, jų mokytojos D. Zeikuvienė, L. Stadalienė ir meninio ugdymo mokytoja D. Bičkauskaitė pakvietė į rytmetį „Šičia mūsų pradžia“.

Renginio video galite pamatyti, paspaudę šią nuorodą: