Toliau minint Lietuvių kalbos dienas, ikimokyklinės ugdymo grupės „Kačiukai“ mokytojos S. Žaliauskienė ir A. Slautienė su savo ugdytiniais sugalvojo pramogėlę „Raidžių upelis“. Šia veikla, mokytojos norėjo parodyti, kad kiekvienas žodis susideda iš raidžių. Ir tik pažinę raides, vaikai galės išmokti skaityti. Renginio metu vaikai mokėsi atpažinti pavasarį sugrįžtančius paukščius, pamėgdžioti jų balsus. Mokytojos akcentavo lietuvių liaudies tautosaką, su vaikais ritmiškai plodami,  mokėsi greitakalbes. Visi kartu spėjo orus pagal gamtoje vykstančius reiškinius.

Pramogėlė „Raidžių upelis“ – tai laiveliai su paukštelių vardais. Atsirinkę pavadinimą, vaikai „plukdė“ laivelį , skaitydami raides ir ieškodami tokios raidės „upelyje“.

 

x