,,Dovanokime gerumą‘‘

Lopšelio – darželio ,,Šypsenėlė‘‘ krikščioniška gerumo akcija ,,Dovanokime gerumą‘‘.
Šiame pašėlusiame bėgime, besibaigiant metams į skubėjimo bei šurmulio visuomenę įsiterpė vertingas laukimo laikas – Adventas. Visi įstaigos bendruomenės nariai džiaugėsi, galėdami daug ką nuveikti tobulindami save, augdami dvasia, sėdami aplink save meilę ir gėrį. Šis laikotarpis kvietė susitelkimui, tarpusavio supratimui, užuojautai ir pagalbai. Advento metu Kalėdoms ruošėmės pastebėdami šalia esantį, pasidalindami su kitu savo laiku, geru žodžiu, malda, kantrumu, viltimi, tikėjimu, meile.


Direktorės, A. Stagniūnienės ir įstaigos tarybos paskatinti dalyvavome tradicinėje, krikščioniškoje gerumo akcijoje ,,Dovanokime gerumą“. Turintys galimybę, bendruomenės nariai, įstaigą lankančių vaikučių tėveliai, materialiai padėjo sunkiau gyvenančių šeimų vaikučiams.
Dovanų įteikimo metu darželis klegėjo nuo vaikų juoko, šurmulio ir džiaugsmo. Norisi tikėti – kad vaikučiai ne tik patyrė gerų emocijų, padovanojo vieni kitiems šypsenas, bet ir sukurtą kalėdinę dvasią parsinešė į namus.
Įvertindama, visų prisidėjusių prie akcijos pastangas, direktorė įteikė padėkos raštus.

Auklėtoja V.Pūkienė