IUG „Kačiukai“

Į darželį pirmi metai

Žengiam dar labai nedrąsiai.

Skruostu ritas ašarėlė,

Būsim šiemet ,,Katinėliai“.

Katinėliai, katinai

Tuoj neverksim, būtinai!

Šypsena ir juokas bus,

Mūsų draugas nuostabus !

  2021-2022 m .m. ,,Kačiukų“ grupę pradėjo lankyti 15 vaikų, amžius – nuo 2 metų. 8 mergaitės ir 7 berniukai. Ugdymo procesas organizuojamas pasitelkus ikimokyklinio ugdymo programą ,,Šičia mūsų pradžia“. Didelį dėmesį skirsime spontaniškam vaikų gebėjimų atskleidimui. Sieksime individualaus kiekvieno vaiko pažinimo, jo prigimtinių galių atskleidimui. Knygelių, žaidimų, pokalbių su vaikais ir jų šeimos nariais pagalba, skatinsime aktyvinti vaikų kalbą, ugdysime saviraišką, sieksime kurti, pasitelkę vaizdą, garsą, judesį. Pritaikant dienos ritmą, sudarysime galimybę vaikams konstruoti, statyti, piešti, lipdyti. Atsižvelgiant į tai, ką kiekvienas vaikas geba, numatysime kaip skatinsime tolesnę raidą. Kursime ir tobulinsime grupės aplinką, kurios pagalba bus skatinama aktyvi vaiko veikla, ugdoma saviraiška. Tenkinsime mažųjų poreikius: nuolatinio emocinio ryšio, fizinio saugumo ir priežiūros, veiklos.

Šiais metais esame budinčioji grupė.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Salomėja Žaliauskienė (vyresnioji auklėtoja) ir Nijolė Čeplinskienė (vyresnioji auklėtoja), mokytojo padėjėja Nijolė Sarpalienė.

 

x