Informacija apie suformuotas grupes

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“ 2018/2019 M. M. SUFORMUOTOS UGDYTINIŲ GRUPĖS

 

Eil.

Nr.

 

Grupės pavadinimas

Tipas

Dirbantys pedagogai

Auklėtojo padėjėjos

1.

Žirniukai

Lopšelio gr.

(1,5-2 m.)

Gražina Žemaitytė

Rūta Radzevičienė

Ramutė Pupkienė

2.

Kodėlčiukai

Lopšelio gr.

(2-3 m.)

Rasa Česaitienė

Irma Bagdonienė

Laima Lužanskaja

3.

„Boružėlės“

Lopšelio gr.

(2-4 m.)

Rasa Grigienė

Aušrina Slautienė

Anelė Kostenkienė

4.

„Meškiukai“

Mišri, budinti gr.

(2-4 m.)

Jolanta Jasiulevičienė

Nijolė Čeplinskienė

Romutė Jaseliūnienė

5.

„Kačiukai“

Darželio gr.

(3-4 m.)

Salomėja Žaliauskienė

Zuzana Kavaliauskienė

Nijolė Sarpalienė

6.

„Saulės zuikučiai“

Darželio gr.

(4-5 m.)

Gitana Mozūraitienė

Irma Bagdonienė

Živilė Kažemėkaitė

7.

„Svajokliukai“

Darželio gr.

(3-5 m.)

Danutė Vaičiulienė

Palmyra Spūdienė

Virginija Katilienė

8.

„Spalviukai“

Darželio gr.

(3-5 m.)

Marina Kažemėkienė

Zuzana Kavaliauskienė

Rasa Savickaitė

9.

„Vabaliukai“

Darželio gr.

(5-6 m.)

Ineta Levulienė

Lina Stadalienė

Lina Ciplienė

10.

„Žiogeliai“

Darželio gr.

(3-5 m.)

Danguolė Masionytė

Rasa Delnevičienė

Vilija Kumpienė

11.

„Smalsučiai“

Priešmokyklinio ugdymo gr.

(6 m.)

Audronė Lozoraitienė

Rasa Delnevičienė

Vaida Spūdienė

12.

„Pelėdžiukai“

Priešmokyklinio ugdymo gr.

(6 m.)

Daiva Zeikuvienė

Lina Stadalienė

Lilija Pajaujienė

 

  • „Žiogeliai“ dirba, vadovaujantis Lauko pedagogika.
  • „Vabaliukai“ įgyvendina  individualią veiklos programą „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, taikydami Lauko pedagogiką.
  • „Spalviukai“ ugdymą organizuoja, pasitelkdami socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“.
  • „Saulės zuikučių“ vaikučiai ugdomi, taikant  ikimokyklinio ugdymo metodiką „Gera pradžia“.