KALĖDINĖ GERUMO EGLUTĖ

Gerumas – tai Dieviškas žodis,

Nes gėris tiktai iš dangaus.

Gerumą mums Dievas parodė

Gerumo Jis lauks iš žmogaus.

 

Mūsų darželis šventiniu laikotarpiu pakvietė į Respublikinę ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinę darbų parodą ,,Kalėdinė gerumo eglutė”. Paroda skirta advento ir kalėdiniam laikotarpiui, atjautos bei tolerancijos puoselėjimui. Parodos simbolis – eglė.  Nuolat žalia eglė parodo, kad žvarbiausią dieną galima skleisti gėrį ir šviesą, juk Šv. Kalėdos simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą. Pagrindiniai šios respublikinės parodos uždaviniai – ugdyti vaikų meninius sugebėjimus, saviraišką bei skatinti domėjimąsi kalendorinių švenčių papročiais, tradicijomis.

Parodos iniciatorė Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ direktorė Aldona Stagniūnienė. Organizatorės – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Irma Bagdonienė, Ineta Levulienė, Evelina Šipšinskienė. L/d „Šypsenėlė“ vaikučiai, jų tėveliai, grupių mokytojos parodai pateikė apie 79 kūrybinius darbus – Kalėdines gerumo eglutes. Akį traukė kūrybiški, meniški, pilni švelnumo ir gėrio, pagaminti iš įvairiausių medžiagų  darbeliai.

Savo darbelius į parodą pristatė ir kitų Marijampolės darželių pedagogai: vaikų lopšelis – darželis „Šaltinėlis”,  vaikų lopšelis – darželis „Rasa“,  vaikų lopšelis – darželis „Rūta” ir Vilkaviškio r. Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras.

Eglutes sukūrė ir jų fotografijas atsiuntė aštuonios Lietuvos miestų švietimo įstaigos: Garliavos lopšelis-darželis ,,Obelėlė‘‘, Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, Kauno Šančių lopšelis – darželis, Panevėžio regos centras „Linelis“, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras, Vilkaviškio vaikų lopšelis – darželis „Buratinas“, Vilniaus „Ateities“ mokykla, Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis – darželis.

Kviečiame visus pasigrožėti šilumą ir gėrį skleidžiančia švietimo įstaigų bendruomenių kūryba. Paroda gyvai eksponuojama Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje nuo 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2022 m. sausio 6 d. Bibliotekos adresas: Draugystės g. 5, LT-68255 Marijampolė. Virtualiai parodos ekspoziciją galima pamatyti virtualioje aplinkoje adresu: www.ldsypsenele.lt, Marijampolės Petro Kriaučiūno Draugystės padalinio bibliotekos Facebook socialiniame tinklalapyje  (https://www.facebook.com/draugystes.biblioteka) ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje.