KAS MIŠKE GYVENA?

Taip pavadintas savaitės projektas, kurį įgyvendinio „Saulės zuikučiai“
mokytojos Gitana ir Reda su savo ugdytiniais. Vaikai domėjosi, aiškinosi, ieškojo atsakymų
knygutėse į klausimą „Kas miške gyvena?“.

Skambant miško garsų įrašui, gimė kolektyvinis darbas „Miškas“. Kūrinys buvo
tarsi negyvas – nečiurleno upeliukai, nečiulbejo paukščiai, neošė medžiai, ten nebuvo nei
vieno miško gyventojo. Vaikai, padedant jų mokytojomis, mišką „prikėlė“ – pripešė,
prikarpė ir priklijavo įvairių miško gyvūnų. Atsirado gyvybė bei nauji garsai. Mokytojos savo
ugdytiniams pasakojo ir aiškino, kaip teisingai elgtis miške, kad jį saugoja Miško fėja, kuri
rūpinasi švara ir tvarka. Todėl visi kartu pagamino Miško fėjos karūną, ant kurios priklijavo
medį, paukštelį ir žvėrelį. Visiems rūpėjo šią karūną pasimatuoti. Taip vystėsi siužetiniai
žaidimai vaidmenimis.

IU mokytoja Gitana Mozūraitienė