2015-09-21

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, adresas – R.Juknevičiaus g. 80, tel. 8 343 72524, el. paštas. marijampoles.sypsenele@takas.lt,

 

Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 etatas) užimti.

 

            1. DARBO POBŪDIS

1.1. organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą, rengti ir užtikrinti įstaigos ugdomųjų veiklos programų, projektų, veiklos planų įgyvendinimą.

1.2. sistemingai vertinti ir analizuoti ugdymo kokybės pokyčius ir  rezultatus.

1.3. organizuoti metodinį darbą, skatinti pedagogus, savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui atestacijai, pedagogams.

1.4. teikti konsultacijas pedagogams ir tėvams.

2. KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI

2.1. Turėti ne mažesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Privalumas  – magistro laipsnis.

2.2. Turėti ne trumpesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą.

2.3. Tokėti naudotis informacinėmis technologijomis (kompiuterinis raštingumas)

2.4.Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

2.5. Būti darbščiam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą ir laiką, rengti ataskaitas ir dokumentus.

Privalumas – vadybinė patirtis.

            3. PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI

3.1. Prašymą dalyvauti konkurse

3.2. asmens tapatybės, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3.3. Europass CV  (gyvenimo aprašymą)

3.4. Asmens privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įspūdžiai ir dalykinės savybės.

            4. PRETENDENTŲ ATRANKOS BŪDAS

Testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai  kurie atitiks konkurso skelbime numatytus kvalifikacinius reikalavimus bus informuojami asmeniškai ir  kviečiami pokalbiui nustatytą dieną.

5. Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti  registruotu laišku,pateikiamos dokumentų kopijos. Patvirtintos notaro.

6. Dokumentai priimami kasdien darbo dienomis nuo 900 va. Iki 1600 val. adresu R.Juknevičiaus g. 80. Dokumentų priėmimo pabaiga 2015 m. spalio 5 d. 1600 val.

Atitinkančius reikalavimus kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui nurodytu telefonu arba el. paštu.

Pretendentų atrankos data 2015 m. spalio 12d. 900 val.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą  konkursą bus teikiama telefonu 8 343 72524

x