Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinė diena lopšelyje – darželyje „Šypsenėlė“

Balandžio 30 d. darželyje vyko Marijampolės savivaldybės pedagogų metodinė diena ikimokyklinio ugdymo mokytojams, kurioje dalyvavo pedagogai iš vienuolikos Marijampolės ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Renginio pradžioje lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktorė Aldona Stagniūnienė svečiams pristatė įstaigą, supažindino su darželio veikla, prioritetais, misija, vizija, apžvelgė paskutiniųjų metų svarbiausius įvykius ir organizuotus renginius.

 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. auklėtoja, Gitana Mozūraitienė pristatė pranešimą – atvirą veiklą „Vaiko kūrybiškumo, individualių gebėjimų ugdymas, bendradarbiavimas su ugdytinio šeima, taikant geros pradžios metodiką“. Pedagogai stebėjo filmuotą medžiagą, kurioje mokytoja demonstravo savo darbo ypatumus „Saulės zuikučių“ grupėje.

Pedagogams, apžiūrėjus IU mokytojų parengtus informacinius stendus apie lauko pedagogiką, socialinio emocinio ugdymo programą „Kimochis“, „Geros pradžios“ metodiką, buvo suteikta galimybė pasivaikščioti po darželio vidaus erdves.

 Renginio antroje dalyje visi dalyviai buvo pakviesti į lauką stebėti atvirą veiklą „Vaikų ugdymas pagal lauko pedagogiką“. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai turėjo galimybę pamatyti, kaip organizuojamas ugdymas lauke, kokios naudojamos priemonės, metodai. Veiklą vedė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė Ineta Levulienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Masionytė. Visus pralinksmino nuotaikinga mankšta, sužavėjo netradicinis pasakos sekimas, kurios kūrime dalyvavo ir patys vaikai, sudomino gamtinės medžiagos  kūrybiškas panaudojimas veikloje, naminio plastilino gamyba, mozaikinių kompozicijų kūrimas iš sėklų.

Pasibaigus veikloms, darželio direktorė pakvietė mokytojas foto sesijai, kurios metu galima buvo pasivaikščioti po visas lauko erdves, išbandyti sveikatingumo takelius, pasidžiaugti gražiai įrengtais gamtos kampeliais. Svečiai apsilankė sveikatingumo sodelyje, kur galėjo pamatyti, paliesti  auginamų vaistažolių įvairovę.

Metodinė diena pasibaigė prie arbatos puodelio, kur netrūko gerų žodžių, atsiliepimų, teigiamų emocijų apie matytas veiklas ir patirtus įspūdžius. Už pagalbą, rengiant pranešimus, padėkos žodžius „Šypsenėlės“ direktorei išsakė veiklas demonstravusios mokytojos.