MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE „ŠYPSENĖLĖ“ EBRU MENAS

Nuo šių metų rugsėjo 19 d. Lopšelio – darželio direktorės Aldonos Stagniūnienės iniciatyva  mūsų įstaiga kartu su VšĮ „MEDA PROJECT“  įgyvendina  prevencinę emocinių socialinių kompetencijų ugdymo programą EBRU

 „Ebru menas“ – tapymas ant vandens – emocinio intelekto lavinimo programa skirta šeimoms.  Ši programa parengta, siekiant: ugdyti šeimos emocinį intelektą ir asmens sąmoningumą; gerinti tarpusavio santykius šeimoje; lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius; įtraukti visus šeimos narius į neformalaus ugdymo procesą. Projektas veikia kaip prevencinė priemonė, padedanti išvengti problemų (patyčių ar kitokio smurto) atsiradimo ir mažinti egzistuojančių problemų mastą.

          Didinant ugdytinių tėvų įsitraukimą į mūsų įstaigos bendruomenės veiklą, į šią programą buvo įtrauktos 33 šeimos, iš IU grupių: „Vabaliukai“, „Žirniukai“, „Saulės zuikučiai“ ir PU grupių: „Boružėlės“, „Pelėdžiukai“, „Smalsučiai“, kurios pagal sudarytą užsiėmimų grafiką, laisvu nuo darbo laiku dalyvauja mūsų įstaigoje organizuojamoje universaliosios prevencinės programos „EBRU“ veikloje.