„Mažieji šnekoriai“ – taip pavadintas rytmetys, skirtas lietuvių kalbos
dienoms paminėti, kurį suorganizavo Marijampolės vaikų lopšelio – darželio
„Šypsenėlė“ ikimokyklinės ugdymo grupės „Žirniukai“ ugdytiniai ir jų
mokytojos Rasa Delnevičienė ir Rasa Savickaitė. Vaikai su mokytojomis
kalbėjo, kokia svarbi yra gimtoji kalba, vardino raideles, kurios susibėga į žodį
ir į sakinį. Tarmiškai sekė pasakas, minė mįslės. Ugdytiniai mokėsi patarlių,
priežodžių, dainavo dainas, deklamavo eilėraštukus. Mokytojų padedami, vaikai
„nupiešė“ saulytę, kuriai spindulėlius sudėliojo iš savo vardų. Taip „Mažieji
šnekoriai“ parodė, kokia svarbi, graži, turtinga yra lietuvių kalba, padėjo pajusti
gimtosios kalbos skambesį. Juk ne veltui Vydūnas yra pasakęs: „kad kiekvienas,
kuris kalba  gimtąja kalba, yra mažasis menininkas“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Savickaitė

x