Meninės raiškos festivalis ,, Aš viską galiu‘‘

Gegužės 5 d. Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje vyko 11 –tasis meninės raiškos festivalis „Aš viską galiu“, kuriame jau 10 kartą dalyvavo visas būrys vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ vaikučių. Muzikos pedagogė Saliomė Stanulienė drauge su logopede Ilona Velepolskiene subūrė į ansamblį vaikučius, turinčius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Festivalyje vaikučiai atliko liaudies dainą „Gegutė“. Taip pat vaikai klausėsi kitų mokinių pasirodymų, o koncerto pabaigoje buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.