Metodinė, praktinė konferencija ,,Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai ugdymo institucijoje ir šeimoje‘‘

Metodinė, praktinė konferencija

,,Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai ugdymo institucijoje ir šeimoje‘‘

 

,, Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje.
Sakau: esi man, kaip žibintas pasaulio tamsoje.
 Kas moka žodį – randa kelią, visur ir visada.’’

J.Marcinkevičius

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir ugdytinių tėvams organizavo metodinę, praktinę konferenciją ,,Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai ugdymo institucijoje ir šeimoje‘‘. Konferencijoje dalyvavo VŠĮ Asmenybės brandos centro įkūrėja, psichologė, Visuomeninės organizacijos ,,Gelbėkit vaikus‘‘ atstovė, A.Lingienė, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto edukologijos katedros vedėja            L. Pečiulienė.

Marijampolės ikimokyklinių įstaigų pedagogės, logopedės, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo darbo grupėse skaitė pranešimus, vyko stendinių pranešimų peržiūra.

Suprasdami temos aktualumą ir svarbą šiandieniniame gyvenime, konferencijos dalyviai dalinosi savo patirtimi, pristatė inovatyvių ugdymo metodų, kurie taikomi, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame, ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.

Mūsų įstaigos pedagogės M. Kažemėkienė ir V. Pūkienė, dirbančios ikimokyklinio ugdymo grupėje „Spalviukai‘‘ skaitė pranešimą ,,Netradiciniai vaiko kalbą, kūrybiškumą skatinantys ugdymo metodai ankstyvojo amžiaus grupėje‘‘. Auklėtojos pristatė daug įvairių vaiko kalbą ugdančių metodų: žaidimo, smėlio, lėlių, muzikos, dailės terapijos, ,,blyksnis‘‘, „kalbantys pirštukai“, interviu, jausmų ir gerumo valandėlės. Pristatydamos interviu metodą ,,Mažais žingsneliais į profesijų pasaulį‘‘ akcentavo, kad vaikų ugdymui renkasi ir netradicines erdves.

Priešmokyklinės grupės ,,Smalsučiai‘ pedagogė  A. Lozoraitienė  savo stendiniame pranešime ,,Kalbos ugdymas ,,Teatrinuko‘‘ mažojoje studijoje‘‘ atskleidė vaiko teatrinę – kūrybinę veiklą, saviraišką, kūrybinį pasitenkinimą. Skatino puoselėti naujas, originalias idėjas, kūrybinį aktyvumą,

Pedagogės dėkoja darželio direktorei A. Stagniūnienei už suteiktą galimybę sudalyvauti konferencijoje bei pasidalinti savo idėjomis, mintimis ir kūrybiniais ieškojimais.