MIESTO MENINIO SKAITYMO FESTIVALYJE DALYVAVO IR MŪSŲ UGDYTINIAI

Kovo 9 d. Marijampolės vaikų lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“ vyko miesto
meninio skaitymo festivalis „Čia skamba lietuviškas žodis – 2023“. Mūsų darželį atstovavo IUG
„Svajokliukai“ ugdytinė Kamilė Eidukevičiūtė, kuri padeklamavo nežinomo autoriaus eilėraštį
„Sloga“. PUG „Boružėlės“ ugdytinis Ąžuolas Žilinskas festivalio dalyviams pristatė J.
Marcinkevičiaus eilėraštį „Gimtoji kalba“.

Jaunieji skaitovai ir juos ruošusios mokytojos Ilona Valiulienė ir Marina Kažemėkienė

buvo apdovanoti dovanėlėmis ir padėkos raštais.