Rugpjūčio 31 d. mūsų darželyje įvyko visuotinis bendruomenės susirinkimas. Direktorė Aldona Stagniūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė pristatė Metinę veiklos programą 2017/2018 m. m.  ir naujai parengtą Ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“, pagal kurią ikimokyklinio ugdymo grupės dirbs nuo šių metų  rugsėjo 1 d. Taip pat direktorė supažindino su  naujausiais teisės aktais, įvardijo švietimo prioritetus.

Susirinkime buvo pagerbti daug metų įstaigoje dirbantys ir naujai pradėję dirbti darbuotojai. Sveikindama su darbo jubiliejais, direktorė įteikė visiems padėkos raštus, dėkodama už profesionalų, kūrybingą darbą.  

 

x