PAUKŠTELIAI ČIULBUONĖLIAI

Ateina pavasaris tarsi  švelnus vėjelio dvelktelėjimas. Po truputį šyla oras, saulutė vis šilčiau ir vis smagiau šildo žemelę, o laukuose, miškuose ir pievose suskamba paukštelio giesmė.

Sugrįžta paukšteliai iš šiltų kraštų, ant savo sparnų parsineša pavasarį, gamtos atgimimą. Džiaugiasi jie suradę senus lizdus, savo draugus, o mes džiaugiamės pavasario pranašais.

Pasitikdami grįžtančius paukštelius giesmininkus, ikimokyklinės ugdymo grupės „Spalviukai“ ugdytiniai š.m. kovo 19 d. saulėtą popietę turėjo galimybę dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio švietimo įstaigų gamtosauginio projekte „Čiulbėkit, paukšteliai, mylimoj šalelėj“, kurią organizavo Marijampolės miesto kultūros centras ir vaikų l/d „Rūta“. Ugdytiniai piešė piešinukus paukšteliams, mokėsi eilėraštukų apie pavasarį, apie paukštelius ir kartu su tėveliais gamino paukšteliams namelius. Džiaugėsi vaikų širdelės sulaukus pavasario ir sugrįžusiais namo paukšteliais.

Dėkojame „Spalviukų“ grupės tėveliams padovanojusiems paukščiams namelius.

 

                                                                 IUG „Spalviukai“  vyr. auklėtoja Marina Kažemėkienė