PUG „Pelėdžiukai“

 

2022-2023 m. m. į PUG „Pelėdžiukai“ susirinko 19 ugdytinių: 8 berniukai ir 11 mergaičių. Vaikai susirinko iš ikimokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“. 

 Šias mokslo metais įgyvendinsime atnaujintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje didelis dėmesys yra skiriamas vaiko skaitmeninės kompetencijos ugdymui. Įgyvendinsime  ilgalaikį projektą „Mano gimtasis kraštas – Lietuva“. Šio projekto metu planuojame ne tik aplankyti mūsų gimtojo miesto žymias vietas, bet ir leistis į virtualią kelionę po Lietuvą. Didelį dėmesį skirsime ugdytinių socialinių įgūdžių įgijimui, nes tai neatsiejama nuo sėkmingo mokymosi šuolio mokykloje. Taip pat stebėsime ugdytinių gebėjimus ir stengsimės juos lavinti, nukreipti tinkama linkme.

Mūsų vaikai mėgsta konstruoti, žaisti šaškėmis, stalo žaidimus yra smalsūs ir kūrybingi.

 

Grupėje dirbančios priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Zeikuvienė, Rasa Česaitienė, mokytojos padėjėjos Lilija Pajaujienė  ir Ana Obelienienė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x