Marijampolės lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ dailės ir muzikos mokytojos D. Vaičiulienė, D. Bičkauskaitė organizavo dailės ir muzikos terapiją „Piešiu muziką ir save“, kurioje dalyvavo prevencinio projekto „Sveika ir laiminga vaikystė“  tikslinė grupė:  ikimokyklinio ugdymo grupės „Žiogeliai“ (3-4 m.),  „Svajokliukai“ (4-5 m.), PUG „Pelėdžiukai“ (6 m.) ugdytiniai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai. Terapijos metu kanklėmis grojančios meninio ugdymo mokytojos kūrinys ir skambėjusi relaksacinė muzika teigiamai nuteikė vaikus. Grojant šiems kūriniams, dailės mokytoja pakvietė vaikučius išsakyti savo jausmus, žodžiais apsakyti, ką jie jaučia, t. y. pasileisti į jausmų pasaulį. Vėliau vaikai pasiskirstė grupelėmis: vieni savo jausmus reiškė dėliodami akmenėlius, kankorėžius, giles, kriaukles ir kt. Kiti – tapė ant molbertų, dar kiti – rankytėmis piešė, taškavo, štampavo.

 

x