Respublikinė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Miestas, kuriame aš gyvenu“

Marijampolės lopšelis-darželis

„Šypsenėlė“

Respublikinė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda

„Miestas, kuriame aš gyvenu“

Marijampolė

2016-12-14

Į DARBELĮ SKUBA ŽMONĖS,

VAKARE – Į NAMUČIUS.

DIENĄ PALYDĖT PAKVIEČIA

MIESTAS MŪSŲ NUOSTABUS.

 

BERIA SPINDULIUS SAULUTĖ,

KVIEČIA KELTIS PAUKŠTELIUS.

RYTAS KVIEČIA MUS DARŽELIN

„ŠYPSENĖLĖ“ LAUKIA MŪS !

 

BUNDA GATVĖS, BUNDA AIKŠTĖ,

MIESTE RYTAS TOKS ŽAVUS.

MARIJAMPOLĖN PASISVEČIUOT PAKVIEČIA

MIESTĄ MYLINTIS ŽMOGUS.

 

 

(auklėtoja Palmyra Spūdienė)

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje lopšelio – darželio „Šypsenėlės“ direktorės Aldonos Stagniūnienės iniciatyva buvo surengta Respublikinė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda „Miestas, kuriame aš gyvenu“. Jos tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius gebėjimus, emocinį intelektą, kalbos bei minties raišką, vertybines nuostatas, puoselėjant pilietiškumo jausmą ir stiprinant partnerystę tarp švietimo įstaigų.
Šiandien technologijų gausoje, informacijos pertekliuje darosi sunkiau įžvelgti tikrąsias vertybes ir suprasti, ko reikia vaikui. Dažnai vaikams svarbesnis pats kūrybos procesas, kurį vaikai supranta ir priima jau kaip kūrybos rezultatą. Įstaigoje  dirbančios pedagogės ugdydamos meninius gėbėjimus, paliko erdvės vaikų kūrybai, individualiam savitumui, originalumui reikštis. Tėvai, vaikai ir lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ kūrybingos darbuotojos aktyviai dalyvavo šioje parodoje.
Pedagogės kartu su ugdytiniais  įstaigoje sukūrė keturias knygas apie gimtą miestą, lankytinas vietas, mūsų įstaigą ir joje vykusius bendruomenės renginius, šventes, pramogas. Išskirtinę knygą panaudojusi daug įvairių priemonių ir kitokią atlikimo techniką sukūrė auklėtoja Vilma Pūkienė. Spalvinga, siūta iš įvairiausių medžiagos  skiaučių knyga „Mano miestui“ žavėjo savo išskirtinumu ir originalumu. Joje autorė atskleidė Marijampolės miesto nuostabius vaizdus: tekančią Šešupę, Poezijos ir Vytauto parkus, ošiančius medžius ir fontanų purslus, kurie suteikia jėgų, idėjų naujiems darbams, atgaivina kūną ir sielą.

 Kūrybinę knygą „- Šypsenėle, kurgi tu? –Aš širdelėse vaikų…“ rinko, piešinius kūrė eksponavo auklėtoja Danutė Vaičiulienė ir l/d „Šypsenėlė“ ugdytiniai ( „Pelėdžiukų“, „Smalsučių“ ir „Kačiukų“ grupės). Knygos viršelį iliustravo auklėtoja Salomėja Žaliauskienė, eilėraščius kūrė Nijolė Čeplinskienė.
„Boružėlių“ grupės pedagogės Rasa Grigienė ir Jolanta Jasiulevičienė atsižvelgusios į savo grupės vaikų meninius gebėjimus darė nuotraukų albumą „ Mūsų miestas“. Pasak auklėtojų: „Vaikams patiko pats procesas – galutinis rezultatas nebuvo svarbus. Vaikai rinkosi visas spalvas, kai kurie domėjosi tik nuotraukomis, jas dėliojo, rinko, kai kuriems nepavyko kirpti.“
Šioje parodoje buvo eksponuojama kūrybinė knyga „Gražiausios akimirkos iš mūsų darželio gyvenimo…“. Į knygos kūrimą noriai įsitraukė visa darželio bendruomenė. Savo įstaigoje nuolat ugdome vaikų meilę artimiausiems žmonėms, aplinkai, tradicijoms, o vaikai dažnai pasakoja, ką matę, girdėję, tad nutarėme užrašyti vaikų pasakojimus, mintis apie miestą, Lietuvą ir visa tai sudėti į knygą.
Įstaigos direktorė Aldona Stagniūnienė prie knygos kūrimo pakvietė prisidėti grupės auklėtoją Gitaną Mozūraitienę, vyr. auklėtoją Inetą Levulienę, pavaduotoją Rasą Šalaševičienę, kurios aprašė Marijampolės L/D „Šypsenėlė“ praeitį ir dabartį. Knygą papuošė auklėtojos-metodininkės Rasos Delnevičienės karpiniai, o auklėtoja- metodininkė D.Zeikuvienė pasitelkusi plunksną užrašė eiliuotus tekstus ir išsakytas mintis. Eilėraščius kūrė vyr. auklėtoja Palmyra Spūdienė.
Parodoje dalyvavo Marijampolės, Šiaulių, Kauno, Vilkaviškio, Visagino miestų ugdymo įstaigų pedagogai bei jų ugdytinai. Gamindami knygeles, fotoalbumus, atvirukus apie savo gimtąjį miestą, jie atskleidė meilę savo tautai, savo miestui, gimtinei, kalbai, nes kiekvienas miestas, didelis ar mažas, gali papasakoti labai daug, atversdamas savo miesto gyvenimo knygą. Buvo sukurtos devynios knygos, du fotoalbumai ir virš dviejų šimtų atvirukų, kurie bus padovanoti globos namuose gyvenantiems seneliams.
 Parodos atidaryme dalyvavo gausus būrys svečių, tarp kurių buvo ir Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė bei Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Vygantas Dilys, kurie parodos organizatorius apdovanojo Marijampolės savivaldybės padėkos raštais.
Visus svečius atvykusius į parodos atidarymą pasveikino Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ vokalinis ansamblis, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Dovilės Bičkauskaitės, kuris šventę pradėjo darželio atsinaujinusiu himnu. Sveikinimo žodį tarė bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Daiva Bepirštienė. Ji pasidžiaugė mūsų darželio idėjomis, kūrybiškumu, išradingumu.
Darželio direktorė Aldona Stagniūnienė padėkojo visiems parodos svečiams, dalyviams ir akcentavo, kad mylėdami savo kraštą, rodydami pavyzdį vaikams, mes suaugusieji galime juose pasėti tikro lietuvaičio, savo gimto krašto, savo miesto patriotiškumo grūdelį ir iš jo išauginti stiprų daigelį.
Visiems atvykusiems svečiams dėkojo įstaigos direktorė ir įteikė padėkos raštus bei dovanėles. Gražios parodos atidarymo pabaigą apvainikavo giesmė „Ratu keliaus žvakelė“.
Kai norime pasisemti išminties ar ieškome įkvėpimo, neretai atsigręžiame į knygas. Tačiau kaip žinoti, kokią knygą vertėtų paimti į rankas? Kokiose knygose galime rasti vertingų įžvalgų, numalšinančių sielos ir proto alkį? Kokias knygas verta rinktis kai ieškome ko nors sodresnio ir gilesnio nei vienadienis skaitinys? Tikiu, kad šios sukurtos iš širdies gelmių  knygos ne vienam iš jūsų bus malonus bei naudingas atradimas.

 

 

Respublikinės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda

Miestas, kuriame aš gyvenu

užfiksuotos akimirkos

 

 

Visiems atvykusiems į parodą svečiams   Marijampolės l/d „Šypsenėlė“ vaikučiai kartu su auklėtoja – metodininke A. Lozoraitiene atliko trumpą programėlę, kurioje skambėjo dainelės.

Svečiai Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė bei Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Vygantas Dilys.

ĮSTAIGOS  DIREKTORĖ A. STAGNIŪNIENĖ ĮTEIKĖ PADĖKOS RAŠTUS VISIEMS RENGINIO DALYVIAMS