RESPUBLIKINĖ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA ,,MŪSŲ GIMTASIS KRAŠTAS – SŪDUVA"

2022 m. lapkričio 16 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno Draugystės padalinio bibliotekoje įvyko Respublikinės ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos atidarymas ,,Mūsų gimtasis kraštas – Sūduva”, kuri  skirta Sūduvos 600-osioms metinėms paminėti. Parodos iniciatorė – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktorė Aldona Stagniūnienė. Organizatorės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Gitana Mozūraitienė, Reda Dereškevičienė, Irma Bagdonienė,  Evelina Šipšinskienė. Parodos atidarymo programai vaikučius parengė: meninio ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Ilona Valiulienė, Rasa Grigienė, Audronė Lozoraitienė, Daiva Zeikuvienė, Rasa Česaitienė.

          Šia paroda siekėme supažindinti vaikus su istorinėmis savo gimtinės vietomis, sudominti Sūduvos krašto architektūra, gamta, suteikiant vaikams džiaugsmo ir ugdant meilę savo gimtąjam kraštui. Parodai dalyviai turėjo pateikti įvairaus dydžio, bet kokia technika pagamintus atvirukus. Savo darbelius pristatė daugiau nei pusantro šimto ugdytinių, 57 pedagogai iš 10 Sūduvos krašto švietimo įstaigų: Marijampolės vaikų lopšeliai darželiai: ,,Rūta”, ,,Šaltinėlis”, ,,Želmenėliai”, ,,Vaivorykštė” ir „Šypsenėlė“, Marijampolės ,,Žiburėlio” mokykla – daugiafunkcinis centras, Marijampolės R. Stankevičiaus progimnazija, Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla – daugiafunkcinis centras, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Šakių vaikų lopšelis-darželis.

            Atvirukai – labai skirtingi, kūrybiški, estetiški, į kuriuos žiūrint akys ir širdis džiaugiasi, kiek daug į juos įdėta darbo ir meilės.

            Aplankyti parodą kviečiame iki 2022 m. lapkričio 29 d.