Respublikinis-prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“

Ikimokyklinio ugdymo grupės ,,Žirniukai‘‘ ugdytiniai, jų pedagogės Gražina Žemaitytė ir Aušrina Slautienė drauge su logopede Ilona Velepolskiene nuo šių metų spalio mėnesio aktyviai įsijungė į respublikinį prevencinį projektą ,,Žaidimai moko“. Grupę lanko 5-6 metų amžiaus vaikučiai. Žaidimų pagalba lavinami erdvės ir laiko suvokimai, tikslinami ir tobulinami smulkieji (riešo , rankų, pirštų ) judesiai. Vaikai lengvai įsisavino temas  ,,Ilgas – trumpas“, ,,Aukštai – žemai“, ,,Pirmyn – atgal “. Ilgesnio laiko reikia sąvokų „kairė – dešinė“ įtvirtinimui. Vaikams labiausiai patinka judrieji žaidimai, kūrybinės užduotys, eilėraštukas ,,Lipo, lipo“. Pedagogės, atsižvelgdamos į grupės vaikų poreikius, pakoreguoja projekto temas, ugdo vaikų draugiškumą, geranoriškumą šalia esantiems.                                           

     Logopedė Ilona Velepolskienė