IUG „Svajokliukai“

Mes visi po vasarėlės

 Grįžome jau paūgėję

Norim piešti, šokti, džiaugtis

Žaisti, daug išmokti,sužinoti.

 

2023-2024 mokslo metais IU grupę „Svajokliukai” lanko 18 vaikų: 10 mergaičių ir 8 berniukai. Ugdymo procesas grupėje organizuojamas pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia”. Ugdymo metodai, būdai ir formos parenkamos, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, mokėjimus ir žinias. Ugdymo procese naudojame ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas pedagogams „Žaismė ir atradimai”, „STEAM”. Padedame ugdytiniams stiprinti pažinimo, dėmesio sukaupimo, savarankiškumo įgūdžius. Skatiname vaikus žaisti kūrybinius žaidimus. Kad ugdymo procesas būtų sklandesnis, glaudžiai bendradarbiaujame su tėveliais, kviečiamės dalyvauti darželio organizuojamose šventėse, parodose, akcijose.

Grupėje dirbančios ikimokyklinio  ugdymo mokytojos: Rasa Grigienė, Irma Iešmantė, mokytojo padėjėja su SUP vaikais Živilė Kažemėkaitė ir mokytojo padėjėja Jovita Ramanauskienė.

 

 

 

 

x