„SVAJOKLIUKAI“

IUG „Svajokliukai“

Mes visi po vasarėlės

 Grįžome jau paūgėję

Norim piešti, šokti, džiaugtis

Žaisti, daug išmokti,sužinoti.

 

        „Svajokliukų“ grupę lanko 18 ugdytinių. Ugdymas grupėje vyksta pagal įstaigos ugdomąją programą „Šičia mūsų pradžia“, panaudojant metodinių priemonių rinkinį ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“. Ypatingas dėmesys skiriamas individualiam darbui su naujais vaikučiais. Visiems ugdytiniams sudarytos sąlygos grupėje jaustis saugiai, kiekvienas yra mylimas, laukiamas ir svarbus. Mokytojos skatina ugdytinių pasitikėjimą savimi, jautresnius padrąsina, paguodžia. Grupėje vaikai dalyvauja komandinėse, individualiose veiklose, ugdoma kalbiniai ir sensamatoriniai įgūdžiai, savarankiškumas. Ugdymui naudojamos inovatyvios priemonės: „Šviesos stalas“, „Multimedija“, „Robotukai“ ugdytiniai dalyvauja „STEAM“ veiklose, taikomi  įtraukiojo ugdymo principai. Taip pat stengiamasi visapusiškai pažinti ugdytinį, visus mokslo metus sėkmingai bendradarbiaujama su ugdytinio šeima, įtraukiama socialinių partnerių bendradarbiavimas, kuris svarbus sėkmingam ugdymo procesui.

      Grupėje dirba IU mokytojos: Živilė Kažemėkaitė

Palmyra Spūdienė                                                      

                Mokytojo padėjėja      Virginija Katilienė