Sveikatingumo savaitė

,,Spalviukų‘‘ grupės sveikatingumo savaitė

,,Augu sveikas ir stiprus‘‘

Sveikata – viena iš svarbiausių žmogaus vertybių, tai „asmeninis turtas“, žmogaus fizinė, emocinė ir socialinė gerovė, todėl ja pradėti rūpintis būtina nuo mažens. Vaikas turi įgimtą poreikį judėti, todėl ugdomajame procese skatiname ugdytinių fizinį aktyvumą. Visi puikiai suprantame, koks svarbus vaikui yra judėjimo džiaugsmas, kokią įtaką tai daro visapusiškam jo fiziniam vystymuisi.

Šiuo metu tėvams ir pedagogams rūpi, kaip užauginti sveiką vaiką, kuris būtų žvalus, darbingas. Vaiko sveikata lyg trykštantis kalnų šaltinėlis, kuris pamažu darosi sraunesnis ir gyvastingesnis pakeliui įsiliejant gėlo vandens upeliukams, prisotintiems stiprybės ir dvasingumo.

Vaikų sveikatą kasdien veikia įvairūs veiksniai: ugdymo(si) aplinka, mityba, fizinis aktyvumas, laisvalaikio praleidimas ir daugelis kitų. Gera sveikata pati savaime neateina. Tam reikia valios, pastangų. Kartais tėveliai dėl laiko stokos, užimtumo negali suteikti vaikui pakankamai žinių apie sveiką gyvenimo būdą. Stengdamiesi tenkinti vaikų poreikį judėti, sveikai maitintis, mes, pedagogai stabtelkime ir pagalvokime, kaip galime padėti mūsų augančiai kartai?

,,Spalviukų‘‘ ikimokyklinės grupės pedagogės V.Pūkienė ir M. Kažemėkienė siekdamos, kad nuo mažens vaikai domėtųsi sveika gyvensena, vedė sveikatingumo savaitę ,,Augu sveikas ir stiprus‘‘. Rytais aikštelėje pasitikusios į darželį ateinančius vaikučius, mankštinosi, žaidė judriuosius žaidimus, atliko kvėpavimo pratimus. Taip stiprino vaikų sveikatą.

Iš įvairiausių vaisių ir daržovių kartu su mažaisiais ugdytiniais gamino ,,Sveikuolių‘‘ desertą. Dalinosi sveikatingumo savaitės įspūdžiais su tėveliais, gilino ugdytinių ir jų tėvų žinias sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais. Visos sveikatingumo savaitės metu buvo siekiama tarpusavio bendravimo su vaikais. Siekta užtikrinti jų užimtumą, saugumą, judėjimą, plėtoti vaiko saviraišką, aktyvų vaiko dalyvavimą veikloje.