ŠVENTINIS RYTMETIS, SKIRTAS LIETUVOS LAISVEI

Kovo 11- oji – atgimusios Lietuvos šventė, garbės ir orumo atkūrimo diena, kuri kiekvieno
lietuvio širdyje yra ne tik istorinė data, bet ir visų kartų ateities šauklys.
Šiandien l/d „Šypsenėlė“ priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai ir jų
mokytojos Audronė bei Vaida pakvietė visą darželio bendruomenę paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pasveikinti buvo ir maži, ir dideli, kurie didžiuojasi esantys
mažos ir kartu didingos tautos žmonėmis. Ugdytiniai, nešini trispalvėmis, sugužėjo į salę ir rytmetį
pradėjo giedodami Tautinę giesmę. Meilę savo gimtajai šaliai vaikai išreiškė deklamuodami,
dainuodami, šokdami.
– Kuri gražiausia spalva gimtinės? – taip klausė mokytojos.
– Gal žirginėliai ant aukšto kalno, gal beržo kasos, kai upėn krenta – atsakė jos.
– O gal gražiausias linų melsvumas, ar vakarinis giružės dūmas?
– Gal surikiuotos rugelių gubos, gal sidabrinės žiemužės pūgos?
– Visas spalvas Jos mylėk, vaikeli, turi tik vieną gimtinę šalį – kalbėjo Audronė ir Vaida.
– „Lietuvis aš esu. Lietuvoj aš gyvenu“- taip dainavo „Šypsenėlės“ vaikučiai.
Vaikai atsakė skambia ir kiekvienam lietuviui miela daina „Brangiausios spalvos“. Rankelėse
plazdėjo pačių vaikučių padarytos vėliavėlės.
– Pavasario saulė tešildo šalčio sukaustytą žemę, o meilė Lietuvai – mūsų širdis. Lietuva yra ir
gyvuos tik todėl, kad mes esame drąsūs, stiprūs ir visada kovosiantys už savo laisvę“ – tokiais
žodžiais PUG „Smalsučiai“ mokytojos užbaigė šventinį rytmetį.
Šią ypatingą dieną visa darželio bendruomenė džiaugėsi ir didžiavosi, kad yra laisva Tauta.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Audronė Lozoraitienė