„ŠYPSENĖLĖ“ VIJO ŽIEMĄ

Vieną vasario mėnesio rytmetį Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“
kiemą užplūdo persirengėliai – raganos, ožiai, jaunavedžiai, daktarai, čigonės ir kiti velniai, nes
tą rytą buvo švenčiamos Užgavėnės – žiemos išvijimo šventė. Čigonė, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja Gitana Mozūraitienė, visus kvietė kuo greičiau žiemą vyti lauk ir Užgavėnių dieną
leisti kuo smagiau ir sočiau. Pagrindiniai šio renginio personažai Lašininis, meninio ugdymo
mokytoja Dovilė Bičkauskaitė ir Kanapinis, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Delnevičienė,
susirungė „Lašininio ir Kanapinio olimpiadoje“. Nugalėtoju paskelbtas buvo Kanapinis, todėl
Lašininiui teko trauktis, o su savim išsivesti ir žiemą, užleidžiant vietą pavasariui. Kanapinis
buvo draugiškas, todėl leido Lašininiui pasilikti iki Šv. Velykų, bet ne ilgiau…
Kokios Užgavėnės be Morės – į ją šventės dalyviai sudėjo visas negandas ir
širdelių piktumus. Siaučiant stipriam vėjui, Morę deginti buvo pavojinga, todėl velniai kartu su
ožiu, Mindaugu Vyšniausku, ją nunešė paskandinti į Šešupę. Po visų šėlionių darželio
gaspadinės direktorė Valentina Pranckevičienė ir direkoriaus pavaduoja ugdymui Rasa
Šalaševičienė visu vaišino valgyklos šeimininkučių iškeptais blynais.

Užgavėnių šventėje netrūko judesio, šūkavimų, šelionių, dainų, šokių ir

trepsėjimų. Visi sotūs ir patenkinti liko laukti pavasario.