„ŠYPSENĖLĖS“ UGDYTINIŲ KONCERTAS ŠVC. MARIJOS GLOBOS NAMUOSE

Mūsų darželis vasario mėnesį suorganizavo respublikinę ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodą „Lietuva – vaiko širdyje“, kurioje dalyvavo virš 100 švietimo įstaigų. Šių įstaigų ugdytiniai siuntė savo rankomis pagamintus atvirukus apie Lietuvą. Buvo surinkta daugiau kaip 400 atvirukų. Pagal šios parodos nuostatų reikalavimus, atvirukus turėjome išdalinti socialinių globos įstaigų gyventojams. Tuo tikslu šių metų kovo 22 d. priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai, jų mokytojos Audronė Lozoraitienė ir Rasa Delnevičienė, meninio ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė apsilankė Marijampolės Švc. Marijos globos namuose. Šių namų gyventojams darželio ugdytiniai padovanojo nuoširdų koncertą ir parodos dalyvių pagamintus atvirukus apie Lietuvą.