Gegužės 8 d. Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinėje mokykloje vyko respublikinis saviraiškos festivalis „Aš viską galiu”, skirtas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams), švietimo pagalbos specialistams, pedagogams.

Tradiciškai šiame festivalyje dalyvavo ir mūsų darželio priešmokyklinės grupės ugdytiniai Žemyna ir Joris. Jie deklamavo eilėraščius. Renginiui vaikučius paruošė logopedė Ilona Velepolskienė ir PU pedagogė metodininkė Daiva Zeikuvienė.

 

x