Tėvams ir pedagogams būtina bendradarbiauti, nuolat keistis informacija, siekiant užtikrinti harmoningas ir nuoseklias vaiko raidos sąlygas. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas užtikrina kokybišką vaikų ugdymosi aplinkos sukūrimą. Vieną iš bendradarbiavimo formų –  tėvų susirinkimas. Šiuo tikslu “Meškiukų” grupės auklėtojos Nijolė Čeplinskienė ir Jolanta Jasiulevičienė lapkričio 8 d. sukvietė savo ugdytinių tėvelius į darželį.

Atsisveikinant su rudenėliu, vaikai tėveliams deklamavo eilėračius, vaidino pasaką “Trobelytė”. Auklėtojos pristatė bei aptarė atliktą tyrimą “Koks aš namuose”, išsamiai papasakojo  apie vaikų teigimų tarpusavio santykių ugdymą žaidimo metu.

x