Ugnelės šviesa

Nors iki Vėlinių, Mirusiųjų pagerbimo dienos liko dar laiko, tačiau jau dabar visi skuba sutvarkyti savo artimųjų kapų. Pas vienus, nugrėbti nuo kapo pageltusius rudens lapus, pasodinti gėlių, pasikalbėti, pas kitus…niekas. Š.m. Spalio mėnesio 29d .paskatinti įstaigos Direktorės A.Stagniūnienės, vaikų lopšelio darželio „Šypsenėlė“ mažieji „Vabaliukų“ grupės ugdytiniai, lydimi auklėtojų: Marina Kažemėkienės ir Jurgitos Lazauskienės bei įstaigos administracijos darbuotojos Vilmos Pūkienės ,aplankė naująsias miesto kapines. Visi su dideliu džiaugsmu grėbė lapus, pureno žemę, sodino gėles, pagerbdami mirusiuosius, bei uždegdami žvakeles tiems, kurių niekas nelanko. Mes galime visi tai, visai nesvarbu, gal būt tik sustoti, vienai akimirkai.

Auklėtojos: Jurgita Lazauskienė Marina Kažemėkienė