Veiksmo savaitė be patyčių

Jau šeštus metus įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja veiksmo savaitėje be patyčių. Šių 2015 metų veiksmo savaitės baigiamąjį renginį įstaigoje organizavo pedagogės J. Lazauskienė ir M. Kažemėkienė kartu su . „Vabaliukų“ grupės ugdytiniais.

Vaikai paprastoje „kiškučio“ suvaidintoje inscenizacijoje mokėsi tolerancijos, atjautos, kartu dainavo daineles, iš savo delniukuose parašytų pasižadėjimų, „sukūrė“ šiltą saulytę, spinduliuojančią gerumu.

Vėliau vaikai kartu salėje piešė. „Kiškutis“ iš vaikų nupieštų piešinukų organizavo parodą „Be patyčių“, kuria turėjo galimybę pasigrožėti visa įstaigos bendruomenė.