Kūrybinių darbų paroda

Kūrybinių darbų paroda    „PASAULĮ ŠITOKĮ MATAU, JĮ VISĄ DOVANOJU TAU…“ Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje lopšelio-darželio „Šypsenėlės“ direktorės Aldonos Stagniūnienės iniciatyva buvo surengta kūrybinių darbų parodą “Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau…“, skirta besibaigiantiems 2015 etnokultūriniams ir bendruomenės

Read More

No Comments

Rugsėjo 1-osios šventė lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

Rugsėjo 1-oji didelį būrį vaikučių sukvietė į lopšelį-darželį „Šypsenėlė“ Vieni jų čia žengė pirką kartą, gal kiek nedrąsiai, o kiti – apsiilgę draugų, savo mylimų auklėtojų, skubėjo kuo greičiau susitikti, pabendrauti, pažaisti. Darželio pedagogai, auklėtiniai ir juos lydėję tėveliai rinkosi

Read More

No Comments

Mažųjų dainos apie Lietuvą skambėjo Marijampolės Suvalkijos…

Pedagogės:  L. Stadalienė, A. Lozoraitienė ir meninio ugdymo pedagogė S. Stanulienė kartu su priešmokyklinio ugdymo „Smalsučiai“ grupės ugdytiniais lankėsi Marijampolės, Suvalkijos pensionate. Mūsų mažųjų deklamuoti eilėraštukai, dainuotos l. l. dainos apie Lietuvą, šokti šokiai džiugino šių namų gyventojus. Jie ne

Read More

No Comments

Su vandenyno paslaptimis ugdytiniai susipažino netradicinėje aplinkoje

Su vandenyno paslaptimis ugdytiniai susipažino netradicinėje aplinkoje. Nepaprastus pojūčius, unikalius ir neregėtus  vaizdus mobilaus planetariumo sferiniame 360º šou pamatė mūsų mažieji. Įsitaisę ant minkštų kilimėlių vaikai ne tik žiūrėjo filmuką apie povandenio Kaluokahiros pasaulio gyventojų rūpesčius bet ir pasijusto neįtikėtinų

Read More

No Comments

Veiksmo savaitė be patyčių

Jau šeštus metus įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja veiksmo savaitėje be patyčių. Šių 2015 metų veiksmo savaitės baigiamąjį renginį įstaigoje organizavo pedagogės J. Lazauskienė ir M. Kažemėkienė kartu su . „Vabaliukų“ grupės ugdytiniais. Vaikai paprastoje „kiškučio“ suvaidintoje inscenizacijoje mokėsi tolerancijos, atjautos,

Read More

No Comments

Išsaugoti Žemę – mūsų visų rūpestis ir…

Tarptautinei Žemės dienai paminėti, ugdyti vaikuose meilę ir pagarbą Žemei, žmogui, gyvybei buvo skirta ne tik savaitės ugdomoji veikla įstaigoje. Šią dieną paminėti buvo organizuojamas šventinis rytmetis, kurio metu „Lietus“ ir „Pavasaris“, kuriais buvo trumpam tapę priešmokyklinio ugdymo pedagogės A.

Read More

No Comments

„Gyvas tautos žiedas“

Kovo 10 dieną, mūsų lopšelyje darželyje „Šypsenėlė“  pražydo „Gyvas tautos žiedas“.  Tai akcija, kurios tikslas – netradiciškai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 – ąsias  metines, įtraukiant visą įstaigos bendruomenę, tėvelius taip išreiškiant tautos vienybę. Ankstų pavasarišką kovo 10 dienos rytą,

Read More

No Comments

Tolerancijos diena

Kiekvienais metais Lietuvos ugdymo įstaigose lapkričio 16 dieną švenčiama Tolerancijos diena. Kiekvienų metų simbolis skirtingas. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis buvo KNYGA, todėl bendrojo ugdymo mokyklos ir neformaliojo švietimo įstaigos buvo pakviestos kurti TOLERANCIJOS KNYGĄ.   Knygos – dideli išminties,

Read More

No Comments

x